Home / Geven

Geven

Uw hulp is nodig! Zonder u kan dit werk niet gedaan worden…

Elke euro die u geeft komt ten goede van het werk van Elijah en Willianne. Door uw hulp kunnen zij uitreiken naar de zieken en minderbedeelden!

Eenmalige giften zijn van harte welkom. Maar voor een gezonde financiële basis willen wij u vragen een vaste toezegging te doen voor langere tijd, door het invullen en opsturen van een machtiging. Het zou fijn zijn als u een maandelijkse bijdrage wilt geven. Voor de begroting geeft dit een goede spreiding van inkomsten en wellicht kunt u makkelijker een klein bedrag per maand missen dan een jaarlijks groter bedrag.

Voor eenmalige giften of periodieke giften kunt u zelf een gift overmaken aan Stichting NGW te Apeldoorn, NL76 INGB 0000 8151 98 o.v.v: Fondsnummer: 404.01 – Light to Shine. Stichting NGW heeft de ANBI status, uw gift is daardoor dus aftrekbaar.

 

Heeft u het verlangen om op een andere manier iets te betekenen of wilt u een bepaald doel/project volledig financieren, neemt u dan contact met ons op, er zijn diverse mogelijkheden!

We willen u hartelijk danken voor uw ondersteuning!Giften

Eenmalige gift
 • Om voor aftrek in aanmerking te komen zijn verder geen speciale eisen gesteld. U kunt de gift zonodig aantonen via uw bank- of giroafschrift. Dit is voor de belastingdienst voldoende bewijs.

  Door de belastingdienst is wel een drempel en een maximumgrens gesteld. De drempel is 1% (met een minimum van €. 60,-) van het verzamel inkomen. Daarboven zijn de giften aftrekbaar tot maximaal een bedrag van 10% van het verzamel inkomen.

eenmalig

Contact

Periodieke gift
 • Met de “Doorlopende SEPA machtiging” worden periodieke giften overgemaakt tbv Light to Shine via Christ’s Hope. Deze giften zijn aftrekbaar.

  Om voor aftrek in aanmerking te komen zijn verder geen speciale eisen gesteld. U kunt de gift zonodig aantonen via uw bank- of giroafschrift. Dit is voor de belastingdienst voldoende bewijs.
  Door de belastingdienst is wel een drempel en een maximumgrens gesteld. De drempel is 1% (met een minimum van €. 60,-) van het verzamel inkomen. Daarboven zijn de giften aftrekbaar tot maximaal een bedrag van 10% van het verzamel inkomen.

periodieke gift

Contact

Periodieke schenking
 • Bij een schenking in de vorm van periodieke giften betaalt u jaarlijks een vast bedrag gedurende minimaal 5 jaar. Deze verplichting vervalt bij overlijden.

  Aan deze vorm van schenking stelt de belastingdienst de volgende voorwaarden:

  Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften
  Uw gift is een periodieke gift als:
  - u de gift hebt laten vastleggen
  - u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de schriftelijke overeenkomst wordt genoemd
  - deze bedragen steeds even hoog zijn
  - u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
  - de gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
  - de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

  Let op!
  Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.

periodieke schenking

Contact