Home / Geven

Geven

Het werk in Kenia kan voortgang vinden door de financiële ondersteuning vanuit Nederland. Uw gift brengt vooruitgang! Elke euro die u geeft komt ten goede van het werk van Elijah en Willianne.
Elke dag kunnen zieke mensen bezocht worden, kunnen de naaste familieleden van deze mensen ondersteund worden zowel mentaal als materiaal. Een maaltijd voor een kind kost hier in Nederland niet zoveel, daar met hetzelfde bedrag kunnen meer kinderen een stevige maaltijd genieten.

Eenmalige giften zijn van harte welkom. Maar voor een gezonde financiële basis willen wij u vragen een vaste toezegging te doen voor langere tijd door het invullen en opsturen van een machtiging. Daarbij gaat onze voorkeur uit naar een maandelijkse bijdrage. Voor de begroting geeft dit een goede spreiding van inkomsten en wellicht kunt u makkelijker een klein bedrag per maand missen dan een jaarlijks groter bedrag.

Uw gift is belastingaftrekbaar – hierin wordt samengewerkt met de ANBI organisatie Christ’s Hope Nederland (meer informatie is te vinden op http://nl.christshope.org/about.html). De meest voorkomende vorm om ons te steunen is via een gift. Giften ovv Light to Shine aan Christ Hope Nederland zijn daardoor aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Deze stichting staat bij de belastingdienst geregistreerd als “algemeen nut beogende instelling”.

Voor eenmalige giften of periodieke giften kunt u zelf een gift overmaken op IBAN NL57 RABO 0326 5539 91 ten name van Christ’s Hope Nederland te Zwolle, o.v.v. Light to Shine. Ook is het mogelijk om ons te bellen op 0341-465000 om de mogelijkheden voor het geven van een gift te bespreken. Dmv een zogenaamde Doorlopende SEPA machtiging wordt het overboeken van uw gift geautomatiseerd.Giften

Eenmalige gift
 • Om voor aftrek in aanmerking te komen zijn verder geen speciale eisen gesteld. U kunt de gift zonodig aantonen via uw bank- of giroafschrift. Dit is voor de belastingdienst voldoende bewijs.

  Door de belastingdienst is wel een drempel en een maximumgrens gesteld. De drempel is 1% (met een minimum van €. 60,-) van het verzamel inkomen. Daarboven zijn de giften aftrekbaar tot maximaal een bedrag van 10% van het verzamel inkomen.

eenmalig

Contact

Periodieke gift
 • Met de “Doorlopende SEPA machtiging” worden periodieke giften overgemaakt tbv Light to Shine via Christ’s Hope. Deze giften zijn aftrekbaar.

  Om voor aftrek in aanmerking te komen zijn verder geen speciale eisen gesteld. U kunt de gift zonodig aantonen via uw bank- of giroafschrift. Dit is voor de belastingdienst voldoende bewijs.
  Door de belastingdienst is wel een drempel en een maximumgrens gesteld. De drempel is 1% (met een minimum van €. 60,-) van het verzamel inkomen. Daarboven zijn de giften aftrekbaar tot maximaal een bedrag van 10% van het verzamel inkomen.

periodieke gift

Contact

Periodieke schenking
 • Bij een schenking in de vorm van periodieke giften betaalt u jaarlijks een vast bedrag gedurende minimaal 5 jaar. Deze verplichting vervalt bij overlijden.

  Aan deze vorm van schenking stelt de belastingdienst de volgende voorwaarden:

  Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften
  Uw gift is een periodieke gift als:
  - u de gift hebt laten vastleggen
  - u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de schriftelijke overeenkomst wordt genoemd
  - deze bedragen steeds even hoog zijn
  - u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
  - de gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
  - de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

  Let op!
  Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.

periodieke schenking

Contact