Home / Nieuws / Over Elijah en Willianne

Over Elijah en Willianne

Elijah, geboren en getogen in Kisumu, Kenia. Opgegroeid in een christelijk gezin met een broertje en zusje. Na de high school heeft hij twee jaar Community Health gestudeerd aan de Mount Kenya University in Nakuru. Na zijn studie is Elijah gaan werken bij Christ’s Hope Kenya. In eerste instantie bij de OVC (Orphans and Vulnerable Children- Wees- en kwetsbare kinderen). Later is hij bij Care and Compassion gaan werken.

Willianne, een echte Hollandse, geboren en getogen in Zuid-Holland. Opgegroeid in een christelijk gezin met drie zussen en twee broers.  Verpleegkundige. Diverse reizen gemaakt naar o.a. Zuid-Afrika, Oekraine, Australie, Nieuw-Zeeland en Kenia. In Kenia heeft Willianne 5 maanden bij Christ’s Hope gewerkt in 2013-2014. In deze periode hebben Elijah en Willianne elkaar leren kennen.

Al snel was voor hen duidelijk dat zij beiden de roeping voelen om zich in te zetten voor hun medemens in nood. Daarom kiezen zij er voor om samen een leven op te gaan bouwen in Kenia. Op deze manier kunnen zij zich dienstbaar inzetten en handen en voeten geven aan de opdracht van de Heere Jezus in Mattheus 5: 16 ’Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.’ Daarom ook de keuze voor de naam Light to Shine, een licht schijnen in deze duistere wereld.

Het is een grote stap met veel veranderingen, maar dit mogen zij doen in het vertrouwen op hun Hemelse Vader.