Home / Nieuws / Willianne en Elijah starten hun eigen stichting

Willianne en Elijah starten hun eigen stichting

Bericht van Willianne en Elijah uit de nieuwsbrief:
Christ’s Hope International heeft besloten dat zij zich volledig willen richten op het zorgen voor kinderen die geraakt zijn door aids, het kinderprogramma. Binnen Christ’s Hope was Kenia het enige land dat naast het kinderprogramma ook nog Care & Compassion had, het programma waar ik voor werkte. Door de beslissing van het Keniaanse management komt het er eigenlijk op neer dat er weinig werk voor mij overblijft wat mijn hart heeft en waarvoor ik mij geroepen voel. Al een langere tijd zat dit er aan te komen, maar het was lange tijd nog niet duidelijk of er eventueel nog een afgezwakte variant van Care & Compassion zou blijven bestaan. Dit is echter niet zo, daarom willen we ons werk buiten Christ’s Hope voortzetten. 30 april 2020 zal daarom onze laatste werkdag zijn in Christ’s Hope Kenia. Hierna zullen we ons gaan richten op het opzetten van een eigen stichting hier in Kenia. Een hele stap maar ook zeker een antwoord op onze gebeden! Het project zal gedragen worden door de deputaten van de Christelijke Gereformeerde Kerk. Daarnaast zullen we nauw samenwerken met onze lokale kerk. Financieel betekent dit ook het e.e.a. voor ons. Omdat we vanaf 30 april niet meer onder Christ’s Hope vallen, zullen de giften/5inanciën via een andere weg geregeld moeten worden. We hebben hiervoor ‘onderdak’ gevonden bij de NGW (Nederlands Genootschap voor Wereldzending). Deze stichting is er speciaal voor zendelingen die samenwerken met lokale kerken over de hele wereld verspreid.

Elijah en ik hebben allebei het verlangen om ons in te (blijven) zetten voor de mensen die geraakt zijn door de aids en daardoor ernstige gezondheidsklachten hebben.

Vanuit de TFC:
Als TFC staan we achter de plannen van Willianne en Elijah. We hopen en bidden dat hun werk gezegend mag worden. De website zal z.s.m. bijgewerkt worden met de nieuwe gegevens en informatie. Mocht u in de tussentijd vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen d.m.v. het contactformulier op de website. U kunt hier ook een machtigingsformulier opvragen, voor zolang deze nog niet op de website staat.