Home / Projecten

Projecten

 

Light to Shine

Home based care

‘Want Ik had honger en u hebt Mij eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis u bent bij Mij gekomen. (…) Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat ook voor Mij gedaan. Mattheus 25

Het is ons verlangen om, om te zien naar de ‘geringste’ en op die manier de Heere Jezus te dienen en Zijn opdracht te vervullen, ‘om zien naar de weduwen en wezen’ (Jakobus 1:27).

In Kenia is er nog steeds veel nood. In Kisumu, de stad waar wij wonen, is rond de 20% van de bevolking besmet met HIV/aids. Een schrikbarend hoog aantal. Dit heeft tot gevolg dat er veel mensen overlijden, stigma is, therapie ontrouw, honger, armoede en ga maar door, dit komt mede doordat de werkloosheid boven de 50% ligt (bron: UN 2019).

We kunnen en mogen daar niet voor wegkijken, we voelen ons heel duidelijk geroepen om juist naar deze groep mensen om te zien. Velen van hen hebben de hoop verloren op een beter leven, mede daardoor nemen ze hun medicatie niet meer in waardoor het HIV virus alle kans krijgt om zich flink te ontwikkelen in het lichaam, met alle gevolgen van dien.

Via lokale klinieken en kerken willen we de meeste kwetsbare en zieke mensen in ons programma opnemen. Zij zullen wekelijks bezocht worden, we controleren de medicatie inname, brengen hen een voedselpakket, bieden een luisterend oor, geven counseling aan hen en hun familieleden en bemoedigen hen met het Woord van God. Mocht het nodig zijn zullen we hen helpen met medische onkosten, denk aan onderzoeken, doktersbezoek en medicatie. De mensen zullen voor een bepaalde periode in het programma verblijven mede om te voorkomen dat zij volledig afhankelijk worden van ons.

Door het aanbieden van gevarieerd en gezond voedsel zullen zij weer snel herstellen en in staat zijn om zelf weer wat te verbouwen op hun land of wat werk te kunnen doen. Door hen en hun familieleden te begeleiden willen we het stigma doorbreken en hopen we dat zij een voorbeeld en getuigen worden in hun community.

Achtergrond
Elijah heeft Community Health, HIV/aids management gestudeerd. Een studie die heel mooi aansluit bij ons verlangen. Willianne is verpleegkundige, heeft de tropencursus gedaan en ruim 4 jaar Home Based Care gegeven in Kisumu. Samen zullen wij de mensen bezoeken. We zullen starten in een gebied in Kisumu waar weinig organisaties werken en waar veel polygamie is, de armoede is daar groot en we hebben daar diverse contacten met lokale klinieken en kerken.

We hopen en bidden dat we op deze manier een lichtje mogen zijn in deze omgeving en dat mensen het Goede Nieuws van het Evangelie mogen horen.

Lokale kerk
Elijah is ouderling in onze lokale kerk, de African Inland Church. Op de dagen dat we geen mensen bezoeken, zal hij zich inzetten voor het werk in de kerk. We willen daarnaast ook samenwerken met onze dominee en kijken of we bepaalde groepen mensen in onze kerk kunnen verbinden en bemoedigen, denk aan de weduwen (we hebben een groot aantal weduwen in de kerk), de jeugd, maar ook de getrouwde stellen. Er is weinig kennis over wat een christelijk huwelijk inhoudt en hoe je elkaar moet liefhebben en dienen. Veel mensen hebben moeilijkheden in hun huwelijk. We ervaren dat ook daar werk ligt voor ons, samen met onze dominee.

 

 

Gebed
Er is meer dan genoeg werk te doen hier. Bid je mee dat de Heere God ons zal leiden, daar waar het echt nodig is en daar waar Hij ons wil en kan gebruiken. Net zoals Jabez bad: ‘Zegen mij rijk en breidt mijn gebied uit, laat Uw hand met mij zijn en weer het kwade van mij, zodat het mij geen droefheid brengt’, bidden wij dat de Heere ons rijk zal zegenen en ons gebied zal uitbreiden, alles tot eer van Zijn Naam!