Home / Projecten

Projecten

OVC – Orphans and Vulnerable Children
(kwetsbare (wees-)kinderen)

Zorg voor kinderen getroffen door aids

Dagelijks sterven duizenden mannen, vrouwen, en kinderen als gevolg van aids. Nog eens vele duizenden raken besmet. Kinderen zijn de grootste slachtoffers van aids.

In Sub-Sahara Afrika wonen naar schatting 30 miljoen verweesde kinderen. Bijna de helft van deze kinderen heeft de ouders verloren door aids. De focus van Christ’s Hope ligt op de zorg voor kinderen die lijden door aids. In Psalm 68:6 zegt de psalmist “Vader van wezen, God in zijn heilig verblijf”. Wij weten dat dát zijn passie is, zijn hart heeft. En wat het hart van God breekt, breekt ook ons hart. De oplossing ligt niet bij de regeringen. Die ligt bij het lichaam van Christus dat opkomt voor en zich inzet voor de vaderlozen. Vers 7 van diezelfde Psalm zegt “Hij geeft de eenzamen een thuis”. Daar ligt ons hart, bij het helpen van kinderen die verweesd en kwetsbaar zijn.

Zorg voor kinderen die lijden door AIDS is veel meer dan het uitdelen van een stukje brood of het aanschaffen van een schooluniform. Het is meer dan tegen een kind zeggen: “Jezus houdt van je” en over te gaan tot de orde van de dag. Het is zorgen voor ieder aspect van de ontwikkelingsbehoeften van het kind: fysiek, geestelijk, educatief en sociaal. Door Christ’s Hope International’s Ministry CarePoints bieden wij de levensveranderende zorg en de boodschap van hoop door toegewijde en blijvende zorg aan de gemeenschap..

Genesis Design

Christ’s Hope International heeft een preventieprogramma ontwikkeld in de Afrikaanse cultuur die verdere verspreiding van AIDS moet voorkomen. Het programma gaat over man-zijn, vrouw-zijn, seksualiteit en huwelijk. De eerste aanzet van het programma is gestart in de negentiger jaren, het werd ontwikkeld als Choose to Wait, sinds 2013 heet het programma Genesis Design. Het is gebaseerd op Genesis en geïnspireerd door God’s Design.

Elijah is werkzaam voor de OVC. De afkorting OVC staat voor Orphans and Vulnerable Children, wees- en kwetsbare kinderen. Zij zijn opgenomen in het sponsorprogramma van Christ’s Hope. De kinderen komen meerdere keren in de week naar het Carepoint. Christ’s Hope International biedt strategische hulp en zorg met aandacht voor fysieke, educatieve en geestelijke behoeften aan diegenen die de Heere Jezus de “kleinsten” noemt. Christ’s Hope biedt de hoop van Christus aan kinderen. Voor veel van onze kinderen in een Ministry CarePoint betekent dit het verschil tussen:

  • hun hele leven analfabeet blijven of leren lezen en schrijven;
  • regelmatig een maaltijd krijgen of met een lege maag naar bed gaan;
  • gestigmatiseerd worden als arm straatkind of vrienden hebben en zich gewaardeerd voelen;
  • een hiv-besmetting oplopen of ‘nee’ kunnen zeggen tegen sex voor het huwelijk;
  • leven in hopeloosheid en zonde of levensveranderende hoop vinden bij Jezus en zijn volgeling worden in een gezonde gemeenschap van gelovigen.

In de Carepoints ontvangen zij een voedzame maaltijd, krijgen ze Bijbels onderwijs, huiswerkbegeleiding, liefde en aandacht, sociale en hygiënische lessen en seksuele voorlichting, gebaseerd op Bijbelse principes. Voor al deze kinderen wordt het schoolgeld betaald, krijgen ze een schooluniform en schoenen.

Deze Carepoints zijn het steunnetwerk dat kinderen de kans biedt op scholing en een veilige plaats. Door de steun vanuit de Ministry CarePoints wordt voorkomen dat kinderen in weeshuizen moeten opgroeien.

Het mooie van dit principe is dat ze op die manier meer kans maken op een baan in de toekomst en zo uit de armoede kunnen komenIn een Carepoint zijn maximaal vijftig kinderen opgenomen. In Kisumu heeft Christ’s Hope inmiddels vijf Carepoints.

Wilt u een kind in Kenia een hoopvolle toekomst geven? Kijk dan op de website van Christ’s Hope; klik in het filter op ‘Locations’ en kies daar ‘0204 Kisumu’.

Care & Compassion

Zorg voor mensen met AIDS (Care & Compassion)

Mensen die lijden aan HIV en AIDS hebben vaak een tekort met betrekking tot hun dagelijkse levensbehoeften. Door een stigma en angst voor de ziekte worden zijn meestal verstoten door hun familie. Veelal lijden deze mensen ook nog aan allerlei andere ziektes door het verzwakte immuunsysteem. Denk aan TBC, hersenvliesontsteking, ondervoeding, kanker etc. Care en Compassion zorgt voor de basisbehoefte, medische zorg, gezonde voeding, geestelijke begeleiding en scholing over HIV en AIDS.

Willianne werkt bij Care and Compassion.  Dagelijks zal zij op pad gaan met een Keniaanse collega om mensen in de sloppenwijken te bezoeken die verzwakt zijn door AIDS/HIV. Willianne is verpleegkundige en kan op die manier haar kennis overdragen. De Keniaanse collega’s hebben vaak ook enige kennis van ziekten en ondervoeding. Ook zorgen zij voor de vertaling, omdat veel mensen geen Engels spreken in de sloppenwijken.

Mensen verkeren in bijzonder armoedige situaties, hebben geen mogelijkheid om te voorzien in eventuele ziekenhuiskosten of medicatie en zijn in veel gevallen ernstig ondervoed. In samenwerking met Christ’s Hope, zal zij door het bezoeken van zieke en zwakke mensen, medische voorlichting en hulp geven, zorgen voor medicatie en geestelijke ondersteuning door middel van Bijbellezen en bidden. Ook krijgen de mensen een voedselpakket. Het belangrijkste is een relatie aangaan op basis van naastenliefde en interesse, niet alleen in de persoon maar ook in de eeuwigheid van de ziel.